DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH

DYREKTOR 
mgr Marek Wojtasz

WICEDYREKTOR
mgr Maria Mikołajczyk

WICEDYREKTOR
mgr inż. Włodzimierz Jarosz