STATUT

Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych  CKU

w Ostrowie Wlkp.

pdf_icon_new

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STATUT

Technikum nr 4

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych  CKU

w Ostrowie Wlkp.

pdf_icon_new

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STATUT

II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych  CKU

w Ostrowie Wlkp.

pdf_icon_new

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STATUT

Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych  CKU

w Ostrowie Wlkp.

pdf_icon_new

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

STATUT

Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych

w Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych  CKU

w Ostrowie Wlkp.

pdf_icon_new