STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

  1. Dyrektor ZSTE CKU kieruje zespołem szkół i jest dyrektorem każdej szkoły i instytucji wchodzącej w jej skład.
  2. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

1)   Technikum Nr 4

2)   Branżowa Szkoła I. Stopnia  Nr 4

3)   VII Liceum Ogólnokształcące

4)   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

5)   Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4.

  1. W skład Zespołu Szkół wchodzą także następujące placówki i instytucje:

1)  Centrum Kształcenia Ustawicznego

2)  Centrum Kształcenia Praktycznego

3)  Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P

  1. Struktura podległości służbowej / schemat organizacyjny

1) Dyrektorowi podlegają służbowo bezpośrednio wicedyrektorzy, główna księgowa,    sekretarz szkoły,                                pracownicy sekretariatów szkoły.

2) Wicedyrektorom podlegają służbowo nauczyciele w zakresie spraw  organizacyjnych i pedagogicznych.

3) Wicedyrektorowi ds. Centrum Kształcenia Praktycznego podlegają służbowo nauczyciele zawodu w                                 zakresie spraw organizacyjnych i pedagogicznych oraz pracownicy obsługi w CKP.

4) Głównej księgowej podlegają służbowo pracownicy zajmujący się obsługą finansową szkoły.

5) Sekretarzowi szkoły podlegają służbowo pracownicy obsługi.

6) Kierownikiem Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P jest dyrektor szkoły, a koordynacją funkcjonowania                       stacji zajmuje się specjalista ds. finansowych z obsługi finansowej ZSTE CKU.