STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

1. Dyrektor ZSTE CKU kieruje zespołem szkół i jest dyrektorem każdej szkoły i instytucji wchodzącej w jej skład.

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą szkoły

1)   Technikum Nr 4

2)   Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

3)   VII Liceum Ogólnokształcące

4)   IV Liceum Profilowane (szkoła wygasła)

5)   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

6)   Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4

7)   Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Nr 2 (szkoła wygasła)

8)   Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 4 (szkoła wygasła)

9)   Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 3 (szkoła wygasła).

3. W skład Zespołu Szkół wchodzą także instytucje:

1)      Centrum Kształcenia Ustawicznego

2)      Warsztaty Szkolne

3)      Centrum Kształcenia Praktycznego ( w trakcie organizacji).

4)      Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P

4. Struktura podległości służbowej

1)        Dyrektorowi podlegają służbowo bezpośrednio wicedyrektorzy, kierownik warsztatów szkolnych, główna księgowa, sekretarz szkoły, pracownicy sekretariatów szkoły.

2)        Wicedyrektorom podlegają służbowo nauczyciele w zakresie spraw organizacyjnych i pedagogicznych.

3)        Kierownikowi warsztatów szkolnych podlegają służbowo nauczyciele zawodu w zakresie spraw organizacyjnych i pedagogicznych.

4)        Głównej księgowej podlegają służbowo pracownicy zajmujący się obsługą finansową szkoły.

5)        Sekretarzowi szkoły podlegają służbowo pracownicy obsługi.

5. Kierownikiem Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P jest dyrektor szkoły, a koordynacją funkcjonowania stacji zajmują się specjalista ds. finansowych Teresa Maślińska.