Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny:
mgr Marek Wojtasz
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU,
ul. Kazimierza Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wlkp.
Modyfikacja strony:
Diana Matuszczak
robimy-strony.pl
e-mail: biuro@robimy-strony.pl