Print Friendly, PDF & Email

RADA RODZICÓW

przy Zespole  Szkół Transportowo-Elektrycznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

OSOBY FUNKCYJNE

W dniu 12 września na zebraniu reprezentantów rodziców poszczególnych oddziałów klasowych w wyniku głosowania dokonano wyboru osób funkcyjnych Rada Rodziców na okres roku szkolnego 2017/2018.

Członkowie Prezydium Rady Rodziców

Dorota Koryciak – przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców,

Damian Strzelczak jako wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców,

Małgorzata Wiśniewska wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Rodziców,

Agnieszka Zając – skarbnik Rady Rodziców,

Agnieszka Krawczyńska – sekretarz Prezydium Rady Rodziców,

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Aneta Płokarz – członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców,

Edwin Chowicki członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

FUNDUSZ RADY RODZICÓW

Rada Rodziców ZST-E CKU posiada odrębne fundusze na swoją działalność, gromadzone na rachunku: 63 1090 1160 0000 0001 0915 4323

REGULAMIN

Regulamin Rady Rodziców Zespołu  Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim. Do pobrania poniżej:

pdf_icon_new