Print Friendly, PDF & Email

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Nadzór merytoryczny:
mgr Marek Wojtasz
Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU,
ul. Kazimierza Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wlkp.
 
 
Modyfikacja strony:
Diana Matuszczak
deesign.eu
e-mail: info@deesign.eu