Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Print Friendly, PDF & Email

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 w przetargu nieograniczonym
pn. „ Termomodernizacja budynku warsztatowego przy ul.Kantaka 6, 63-400 Ostrow Wielkopolski”

(BZP 294132-2014  z dnia 04.09.2014r.)

pdf file mala