Informacja z otwarcia ofert

Print Friendly, PDF & Email

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

modernizację i adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim