Informacja z otwarcia ofert

Print Friendly, PDF & Email

Informacja z otwarcia ofert, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę i modernizację węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji hydrantowej w budynku szkolnym na ul. Kazimierza Kantaka 6: