Print Friendly, PDF & Email

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

– „Podmiot” oznacza dysponenta podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip-zste.pl
– „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu strony, znajdujące się po lewej stronie. Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni, a nazwa podkategorii zmienia kolor na odcień niebieskiego. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.

W lewej części nad Menu strony znajduje się Wyszukiwarka,  za pomocą której możliwe jest szybsze odnalezienie wybranych informacji. Wystarczy wpisać szukane słowo w pole „Wyszukiwanie”, a system wyświetli podstrony oraz wpisy z szukanym tekstem.

Odnośnik do portalu BIP.gov.pl. W prawym, dolnym rogu strony znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.