Print Friendly, PDF & Email

Grono pedagogiczne:

1.         mgr Iwona Adamek- język polski

2.         mgr  inż. Andrzej Ampuła- przedmioty mechaniczne

3.         mgr inż. Artur Bergandy- nauczyciel zawodu

4.         mgr Marek Błocisz- nauczyciel zawodu

5.         mgr Jacek Bugara- wychowanie fizyczne

6.         mgr Katarzyna Działoszyńska- język angielski

7.         inż. Piotr Faralisz- nauczyciel zawodu

8.         Jerzy Faralisz- nauczyciel zawodu

9.         Józef Gąbka- nauczyciel zawodu

10.       mgr Andrzej Gromacki- przedmioty elektryczne

11.       mgr Alicja Gużdzioł- religia

12.       mgr Ewa Janczewska- język polski

13.       mgr inż. Włodzimierz Jarosz- przedmioty elektryczne

14.       mgr Michał Jędrzejak- wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpiecz.

15.       mgr inż. Mariusz Kaczmarek- przedmioty elektryczne

16.       mgr inż. Marek Kmiecik- przedmioty samochodowe

17.       mgr  Grażyna Koczorowska- biblioteka

18.       mgr Piotr Konowalski- wychowanie fizyczne

19.       mgr Marzena Kosińska-Puchalska- chemia, biologia

20.       mgr Dorota Kowalewska- język angielski

21.       mgr inż. Andrzej Krążek- religia

22.       mgr Barbara Krzyżanowska- historia

23.       mgr Anna Kubiak-język angielski

24.       mgr Jerzy Kudła- fizyka

25.       mgr Ewa Kukulska- pedagog szkolny

26.       mgr Jan Kuna- matematyka

27.       mgr Adam Kusza- matematyka

28.       mgr inż. Bogdan Lipiński- przedmioty elektryczne

29.       inż. Piotr Łabza- nauczyciel zawodu

30.       mgr inż. Jarosław Łachajczyk- nauczyciel zawodu

31.       mgr inz. Ryszard Maćkowiak- nauczyciel zawodu

32.       mgr inż. Andrzej Majer- przedmioty energoelektroniczne

33.       mgr inż. Roman Matczak- nauczyciel zawodu

34.       mgr Maria Matuszczak- historia, przedsiębiorczość

35.       mgr inż. Mariusz Matuszczak- przedmioty elektryczne

36.       mgr inż. Adrian Mikołajczak- przedmioty mechatroniczne

37.       mgr Maria Mikołajczyk- język polski

38.       mgr Joanna Nagel- geografia, wychowanie do życia w rodzinie

39.       mgr Małgorzata Olszewska- biblioteka

40.       mgr inż. Sławomir Olszewski- kierownik warsztatów szkolnych

41.       mgr Iwona Pietrzykowska- język niemiecki

42.       mgr inż. Stanisława Ponitka- przedmioty elektryczne

43.       mgr inż. Karol Popiel- przedmioty samochodowe

44.       inż. Andrzej Przybylski- nauczyciel zawodu

45.       mgr Grzegorz Puchalski- j. niemiecki, wos, wych. do życia w rodzinie

46.       Jarosław Radzik- nauczyciel zawodu

47.       mgr Krzysztof Sadowski-przedmioty mechatroniczne

48.       mgr Bogumiła Sibińska- język angielski

49.       inż. Arkadiusz Skórzyński- nauczyciel zawodu

50.       Piotr Stasiak- nauka jazdy

51.       mgr inż. Rafał Stasiak- przedmioty mechaniczne

52.       mgr Andrzej Staszak- matematyka

53.       mgr Rafał Stempniak- wychowanie fizyczne

54.       mgr Gabriela Sznajder- historia, przedsiębiorczość

55.       mgr inż. Eugeniusz Szukalski- przedmioty samochodowe

56.       mgr inż. Jarosław Szukalski –przedmioty elektryczne

57.       mgr Jacek Szulc- przedmioty elektryczne

58.       mgr Ryszard Śmigiel- matematyka

59.       mgr Edyta Tomaszewska- język polski

60.       mgr inż. Krzysztof Tomaszewski- przedmioty elektryczne

61.       mgr Wiesława Trzcielińska – język polski

62.       mgr inż. Damian Walczak- przedmioty elektryczne

63.       mgr Maria Waliszewska- doradca zawodowy, przedsiębiorczość

64.       mgr Marek Wojtasz- język polski, wiedza o kulturze

65.       mgr Mariusz Wołowicz- wychowanie fizyczne