Przetarg: Termomodernizacja budynku warsztatowego

Print Friendly, PDF & Email

Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

ogłasza przetarg na

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU WARSZTATOWEGO 

przy ulicykantaka 6 w Ostrowie Wielkopolskim.

NR OGŁOSZENIA: 294132-2014

DATA ZAMIESZCZENIA: 04.09.2014r.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Przedmiar robót

4. Inwentaryzacja budowlana

5. Dokumentacja fotograficzna

6. Specyfikacja techniczna

7. Wzór umowy