Print Friendly, PDF & Email

Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU
Rok szkolny 2023/2024

Członkowie Prezydium Rady Rodziców
Mariusz Lewicki – przewodnicząca Prezydium Rady Rodziców,
Renata Kołodziejczyk – wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców,
Grzegorz Tomczyk – wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców,
Elwira Kałużna – skarbnik Rady Rodziców,
Paulina Skoniecka – sekretarz

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Agnieszka Ruda – członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców,
Daria Stach – członek Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców.

FUNDUSZ RADY RODZICÓW
Rada Rodziców ZST-E CKU posiada odrębne fundusze na swoją działalność, gromadzone
na rachunku: 63 1090 1160 0000 0001 0915 4323

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych  w Ostrowie Wielkopolskim