Print Friendly, PDF & Email

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I SCHEMAT ORGANIZACYJNY

ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPORTOWO-ELEKTRYCZNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

w OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 1. Dyrektor ZSTE CKU kieruje zespołem szkół i jest dyrektorem każdej szkoły i instytucji wchodzącej w jej skład.
 2. W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:
 • 1)   Technikum Nr 4
 • 2)   Branżowa Szkoła I. Stopnia  Nr 4
 • 3)   VII Liceum Ogólnokształcące
 • 4)   II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • 5)   Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 4.
 1. W skład Zespołu Szkół wchodzą także następujące placówki i instytucje:
 • 1)  Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • 2)  Centrum Kształcenia Praktycznego
 • 3)  Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P
 1. Struktura podległości służbowej / schemat organizacyjny
 • 1) Dyrektorowi podlegają służbowo bezpośrednio wicedyrektorzy, główna księgowa,    sekretarz szkoły, pracownicy sekretariatów szkoły.
 • 2) Wicedyrektorom podlegają służbowo nauczyciele w zakresie spraw  organizacyjnych i pedagogicznych.
 • 3) Wicedyrektorowi ds. Centrum Kształcenia Praktycznego podlegają służbowo nauczyciele zawodu w zakresie spraw organizacyjnych i pedagogicznych oraz pracownicy obsługi w CKP.
 • 4) Głównej księgowej podlegają służbowo pracownicy zajmujący się obsługą finansową szkoły.
 • 5) Sekretarzowi szkoły podlegają służbowo pracownicy obsługi.
 • 6) Kierownikiem Stacja Kontroli Pojazdów POS/004/P jest dyrektor szkoły, a koordynacją funkcjonowania stacji zajmuje się specjalista ds. finansowych z obsługi finansowej ZSTE CKU.