Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert, dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę i modernizację węzłów sanitarnych wraz z wymianą instalacji hydrantowej w budynku szkolnym na…

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację i adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Czytaj dalej Informacja z otwarcia ofert