OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Remont instalacji elektrycznej 2 piętra w Zespole Szkół Transportowo - Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kazimierza Kantaka 6 Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Wzór oferty…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 530068-N-2019 z dnia 2019-03-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu Kosztorys przedmiarowy Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu SIWZ Umowa do podpisu…

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane